AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

SCANNING 3DWyobraź sobie najbardziej skomplikowaną formę przestrzenną, z najmniejszymi i najbardziej skomplikowanymi detalami... Doskonała pod względem wizualnym, zapierająca dech w piersiach wszystkim nań patrzącym... Piękny widok, prawda?
A teraz wyobraź sobie, że trzeba wykonać jej inwentaryzację, zebrać dokładną dokumentację techniczną i ewentualnie przenieść tę formę na papier. Mina nieco zrzedła...
A nam nie, gdyż proponujemy rozwiązanie idealne, niezwykle precyzyjne i kompleksowe, dla którego nawet najbardziej skomplikowane formy przestrzenne nie stanowią problemu.
Skanowanie trójwymiarowe przy zastosowaniu technologii laserowej to innowacyjna metoda odwzorowania kształtu świata rzeczywistego w ramach wirtualnej przestrzeni. Digitalizacja 2/3D przy zastosowaniu technologii fotograficznej to innowacyjna metoda odwzorowania wyglądu świata rzeczywistego w wirtualnej przestrzeni. Dosłownie kilka minut wystarczy, by metodą laserową zebrać materiał do tworzenia dokumentacji technicznej i inwentaryzacji obiektów. Ponadto wszystkie dane archiwizowane są cyfrowo i w każdej chwili mogą być użyte w innym celu. Z pewnością nie ma szybszej, dokładniejszej i bardziej wszechstronnej metody gromadzenia wszelkiej dokumentacji badawczej.

Scanning 3D – perfekcja wymiaru i koloru

Oparty na technice laserowej skaner 3D to przyrząd przeznaczony do wykonywania wyczerpujących pomiarów, ekspertyz oraz dokumentacji. W minutowych przedziałach czasu urządzenie to tworzy szczegółowe odwzorowanie geometrii świata rzeczywistego i definiuje go w przestrzeni wirtualnej. Stanowi więc on najbardziej wydajną metodę gromadzenia trójwymiarowej dokumentacji. Dzięki niemu można zrezygnować z uciążliwego gromadzenia danych za pomocą taśm mierniczych, dalmierzy, aparatów fotograficznych, które niosą za sobą ryzyko błędów pomiarowych czy też ryzyko bezpieczeństwa, dodatkowych czynności i czasu – często mierzonego w miesiącach.

Skaner laserowy 3D w ciągu kilku minut tworzy szczegółowe trójwymiarowe odwzorowanie miejsc i elementów o dużym stopniu skomplikowania. Odtwarza świat rzeczywisty i definiuje go w przestrzeni wirtualnej ,a otrzymany obraz jest zbiorem obejmującym miliony trójwymiarowych pomiarów i zapewnia dokładne odwzorowanie istniejącego stanu. Dzięki możliwościom skanowania nawet do miliona punktów na sekundę, skaner laserowy stanowi najbardziej wydajną metodę tworzenia trójwymiarowej dokumentacji. Bezpośrednim efektem skanowania jest tzw. „chmura punktów”, czyli zbiór wielu milionów punktów, stanowiących sam w sobie dokładny model 3D skanowanego obiektu.
Technologia skanowania laserowego pozwala na podstawie skanów zbudować kompletny model 3D dostosowany do środowiska CAD.

Oparte na technice fotograficznej urządzenie do digitalizacji 2/3D jest przeznaczone do wykonywania perfekcyjnych obrazów cyfrowych z zachowaniem autentycznej tekstury i kolorów digitalizowanego obiektu. Metodą „klatka po klatce” urządzenie wykonuje dokładne zdjęcia fotograficzne ze wszystkich możliwych punktów. Może wykonać jedno doskonałe, bardzo precyzyjne zdjęcie np. malowidła, albo nawet setki zdjęć np. rzeźby. Im więcej zdjęć wykona z przeróżnych punktów w przestrzeni, tym pełniejsza będzie prezentacja 3D digitalizowanego obiektu. W każdym przypadku urządzenie wiernie odwzorowuje rzeczywiste kolory obiektu w wirtualnej przestrzeni. Ponieważ fotografie wykonywane są dokładnie każdej części digitalizowanego obiektu, mówimy o skanowaniu fotooptycznym. Na podstawie cyfrowych obrazów urządzenie generuje prezentację 360/3D dostosowaną do oglądania na każdym komputerze.

Zalety skanowania laserowego 3D:
- szybkość – skaner laserowy 3D kilkakrotnie zmniejsza czas potrzebny na realizacje inwentaryzacji,
- precyzja – większa szczegółowość i dokładność, pokrycie punktami pomiarowymi całej powierzchni sprawia, że skanowanie laserowe dostarcza pełnej i dokładnej informacji o kształcie obiektu; brak błędów przy dokonywaniu pomiarów obiektu,
- łatwość dodatkowych analiz – kompletność danych sprawia, że zmiana koncepcji projektu nie wiąże się z koniecznością ponownego pomiaru, a jedynie z reinterpretacją „chmury punktów”,
- łatwość przechowywania danych – dane w postaci pliku z „chmurą punktów” można przechowywać dowolnie długo zanim podda się je obróbce,
- niższe koszty – szybkość i kompletność przekłada się na niższe koszty realizacji w stosunku do bardziej tradycyjnych metod inwentaryzacji,
- bezinwazyjność – nie wymaga kontaktu fizycznego z badanym obiektem,
- wymiarowanie – skomplikowanych i trudnodostępnych detali,
- bezpieczeństwo – bez wymogu używania rusztowań, pomiar obiektów niebezpiecznych lub trudnodostępnych,
- kompleksowość – inwentaryzacja począwszy od dużych obiektów (budynki) po detale.

Zalety skanowania fotooptycznego 2/3D:
- precyzja – szczegółowość i dokładność w uchwyceniu obiektu dostarcza pełnej informacji o jego teksturze,
- rzeczywiste odwzorowanie kolorów – cyfrowy obraz, będący rezultatem skanowania wiernie oddaje autentyczny wygląd obiektu,
- łatwość archiwizacji – cyfrowe obrazy w łatwy sposób można archiwizować, przesyłać, tworzyć wirtualne odpowiedniki oryginałów oraz katalogować w postaci elektronicznych zbiorów,
- najwyższa jakość – digitalizacja specjalistycznym sprzętem daje gwarancję najwyższej jakości na poziomie europejskim,
- niższe koszty – profesjonalna digitalizacja 2/3D na zasadach outsourcingu jest tańszym rozwiązaniem niż tworzenie pracowni digitalizacji i zakup sprzętu,
- kompleksowość – elektroniczna inwentaryzacja począwszy od dużych obiektów (budynki) po drobne detale i przedmioty rzemiosła.

Zastosowanie efektów skanowania laserowego 3D i fotooptycznego 2/3D:
1. Inwentaryzacje architektoniczne i konstrukcyjne budynków i budowli,
2. Inwentaryzacje obiektów zabytkowych oraz elementów wyposażenia – architektura, malowidła ścienne, wyposażenie ruchome, rzemiosło artystyczne,
3. Digitalizacja tekstury zabytków – malarstwo, rzeźba, grafika, rzemiosło artystyczne, militaria, szaty,
4. Muzealne projekty edukacyjne i promocyjne,
5. Badania architektoniczne, konserwatorskie i historyczne obiektów zabytkowych,
6. Archiwizacja i rekonstrukcja zabytków,
7. Inwentaryzacje konstrukcyjne i powykonawcze,
8. Inwentaryzacje prac archeologicznych i antropologicznych,
9. Inwentaryzacje założeń krajobrazowych oraz parkowo-ogrodowych,
10. Inwentaryzacje urbanistyczne przy planowaniu przestrzennym,
11. Inwentaryzacje obiektów przemysłowych i inżynieryjnych ,
12. Inwentaryzacje ciągów i technologicznych linii przemysłowych,
13. Inwentaryzacje ciągów komunikacyjnych,
14. Inwentaryzacje geodezyjne,
15. Pomiary i badania kryminalistyczne,
16. Animacje, rekonstrukcje, filmy, prezentacje wirtualne,
17. Marketing, reklama, promocja.

SCANNING 3D to marka zajmująca się kompleksową usługą skanowania laserowego 3D i fotooptycznego 2/3D oraz wszelkich działań pochodnych w zakresie wszelkich inwestycji dotyczących głównie obiektów zabytkowych. Swoją ofertę kierujemy zarówno do instytucji państwowych, jak i firm i osób prywatnych, które zarządzają zabytkami tak dużymi (architektonicznymi), jak i małymi (muzealiami).

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przygotowania:
- ekspertyz stanu technicznego obiektów,
- programów badań archeologicznych,
- programów badań architektonicznych,
- programów konserwacji i renowacji poszczególnych elementów budynków,
- projektów rekonstrukcji obiektów zabytkowych wraz z kosztorysami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- projektów małej architektury oraz architektury krajobrazu,
- nadzoru autorskiego nad inwestycją,
- inwentaryzacji obiektów i elementów architektury metodą skanowania 3D,
- modelowania i wizualizacji 3D,
- identyfikacji wizualnej oraz obsługi graficznej inwestycji,
- pełnej digitalizacji 2/3D zabytków i muzealiów,
- urządzeń do pracowni digitalizacji muzealiów,
- panoram sferycznych i wirtualnych wycieczek,
- stron www i hostingu,
- oprogramowania do katalogowania i udostępniania zbiorów muzealnych.

Dzięki dużemu zaangażowaniu, doświadczeniu zawodowemu oraz bogatej wiedzy technicznej, świadczymy usługi na najwyższym europejskim poziomie.Nasze usługi: