AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

TerenTeren w centrum Poznania (Dodano: 2014-01-26)

Poza inwentaryzacją terenu przy ulicy Półwiejskiej i Krysiewicza w Poznaniu dokonaliśmy analizy odległości od granicy działki do sąsiadujących budynków oraz naniesienia zaktualizowanych pomiarów na mapę cyfrową. Zadanie miało na celu ocenę czy nowobudowany obiekt nie będzie powodował zacienienia sąsiadujących budynków. Kwestię rozstrzygały dosłownie centymetry. Od granic przyszłego budynku dokonaliśmy pomiarów metodą skanowania 3D, a następnie na podstawie analizy odległości wykonaliśmy symulację nasłonecznienia poszczególnych miejsc przez okres roku. Bez bardzo wysokiej dokładności skanera nie udałoby się udowodnić, że projektowany budynek będzie spełniał wszystkie wymogi prawne i normatywne.

Galeria zdjęć

wstecz


Nasze usługi: